Bygningsdata

Bygningsdata
m2 (ekskl. kælder)
grader
Beboere og brugere
Opvarmning og priser
kr./MWh
kr./kWh
Supplerende opvarmning
Varmeforbrug pr. år
MWh/år
Adresse